Raamatupidamine

  Raamatupidamisteenus igas suuruses ettevõttele.

  Võtame enda kanda kliendi ettevõtte raamatupidamise algdokumendist aastaaruande koostamiseni. Vajadusel esindame kliendi huve Maksu- ja Tolliametis ja muudes ettevõtetes ja asutustes.

  Teenus sisaldab igakuist aruandlust: bilanss, kasumiaruanne, ülevaadet müügi- ja ostuarvete hetkeseisust, palga- ja lisatasude arvestust.

  Anname igakuiselt ülevaate kliendi ettevõtte seisust, mis lubab kliendi teha õigeid juhti- ja finantsotsuseid. Esitame kliendi ettevõtte deklaratsioonid õigeaegselt Maksu- ja Tolliametile, statistilise aruandluse Statistikaametile.

  Vajadusel esitame kliendi nimel arveid ja teeme maksekorraldusi